Velkommen til NVIO - Salten

Velkommen til NVIO - Salten

Publisert av Hans Petersen den 03.11.16. Oppdatert 11.02.23.

NVIO avd. Salten er en partipolitisk nøytral lokalforening innen Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner med formål å:

 

1. Samle personell som har tjenestegjort/deltar i internasjonale operasjoner
2. Gi medlemmene muligheten til å holde kontakten med kolleger og miljø fra internasjonale operasjoner
3. Arbeide lokalt for at personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner blir ivaretatt av samfunnet etter endt tjeneste.
4. Gi hjelp til veteraner som etter avsluttet tjeneste har behov for dette, gjennom kameratstøttearbeid og andre tiltak
5. Fremme lokal forståelse for – å informere om FN og internasjonale operasjoner, samt stille erfaring til disposisjon og delta i den offentlige debatt.
6. Samarbeide med andre organisasjoner