Hilde Nystad style=

Hilde Nystad

Leder
Tom Halgeir Midtsund style=

Tom Halgeir Midtsund

Nestleder
Hans Peter Lundbakk style=

Hans Peter Lundbakk

Sekretær
Finn Utheim style=

Finn Utheim

Kasserer Familiestøtte leder
John Harald Løkås style=

John Harald Løkås

Kameratstøtte leder Styremedlem Web - IT ansvarlig
Arnt Einar Krogstad style=

Arnt Einar Krogstad

Styremedlem
John-Arild Strøm style=

John-Arild Strøm

Styremedlem
Terje Tollånes style=

Terje Tollånes

Varamedlem